Autor: Křenek, Jiří, 1933-

Čas polomů a štěpů /
Bez ženské a bez tabáku : vyprávění o lidech spravedlivých /
Dlouhé uši v trávě /
Chalupa na spadnutí /
Jahody na stéble trávy /
Valigurky z Kopečka.
Skřivánek a sova /
Vesničanka /
Dům mezi modříny
Pláňata /